สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13918 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ลพบุรีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน" Lot ๗

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

13 พ.ย. 2563 32

อ่านเพิ่มเติม