สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13926 ยอดเข้าชม

การประชุมทีมงานการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

18 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม