สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13933 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

26 พ.ย. 2563 53

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของร้านต้นข้าว

      วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายนางกัณทิมา นวลศ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโคกสำโรง 10

25 พ.ย. 2563 78

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรีมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

25 พ.ย. 2563 27

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมจับฉลากและเป็นสักขีพยาน การขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากฯ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายนายสรายุทธ์  ศรีวิลัย10

23 พ.ย. 2563 62

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงหล่อทองเหลือง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยฃนางนิภาภรณ์ เรณูหอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 10

23 พ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม