สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13941 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔10

4 ธ.ค. 2563 25

อ่านเพิ่มเติม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" งานฤดูหนาว จ.ลพบุรี

 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย10

3 ธ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดมันสำปะหลัง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

3 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำมันปาล์ม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้  นางกัณฑิมา นวลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มแห่งชาติ10

26 พ.ย. 2563 32

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม โครงการลพบุรีเมืองสะอาด Kick Off

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

26 พ.ย. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม