สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13960 ยอดเข้าชม

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า ตลาดต้องชมฯจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยง  การจำหน่ายสินค้าภายในตลาดต้องชม ณ ตลาดต้องชม ตลาดวิถีชุมชน10

14 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
การบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายนางพัชรีภรณ์ สร้อยทอง10

8 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯ ร่วมเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ของขวัญจากดิน ถิ่นพระนารายณ์

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสรายุทธ์  ศรีวิลัย10

8 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม