สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13970 ยอดเข้าชม

“คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและตลาดใน จ.ลพบุรี

 วันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖ ประกอบด้วย10

25 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยจังหวัดลพบุรี

    วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี 10

23 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ลพบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามมัยอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี   ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

23 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสขฯ ณ วัดหนองนา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

      วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี10

23 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมอบรมช่องทางการตลาดผ่านสื่อสมัยใหม่ (Social Network)ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางนิภาภรณ์ เรณูหอม10

23 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม