สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13912 ยอดเข้าชม

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม"ตลาดนัดป่าหวาย จ.ลพบุรี

      วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น. พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายสรายุทธ์10

5 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตลาดโต้รุ่งในจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖ ประกอบด้วย 10

4 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
“คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯ ลงพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ และตลาดนัดในจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับคณะทำงานคณะที่10

30 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
“คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาด ฯลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า และตลาดนัดใน จ.ลพบุรี

วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖  ประกอบด้วย10

28 ธ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านอินทรีย์ของ จ.ลพบุรี

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรีและ   นางนิภาภรณ์  เรณูหอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 10

28 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม