สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13944 ยอดเข้าชม

เชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้แผนงาน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

      วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายสรายุทธ์10

26 ม.ค. 2564 15

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

       วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขท้องที่10

19 ม.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตลาดนัด ผส.๓๑ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

       วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี10

19 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย    ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

18 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม