สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13973 ยอดเข้าชม

คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตลาดนัดสี่แยกน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖   ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขท้องที่ ที่ทำการปกครองท้องที่10

5 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตลาดนัดกองบิน ๒ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖   ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองท้องที่10

4 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริพร  สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย    นางกัณทิมา10

4 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการจำหน่ายสินค้า จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางกัณทิมา นวลศรี10

4 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม